Blog

Λίστα

YY_Clinic_logo_RGB.jpg
01/May/2020

(for English please read further down)

Ο κίνδυνος διάδοσης του covid-19 παραμένει. Για να αποφευχθεί η επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα περιορισμού, τα πρότυπα υγιεινής στον χώρο μας πλέον τίθενται σε υψηλότερο επίπεδο από το συνηθισμένο.

Ενημερώστε μας εαν

 1. Έχετε τις τελευταίες ημέρες πυρετό, ξηρό βήχα, δυσκολία στην αναπνοή
 2. Εάν είχατε στενή επαφή (≥15 λεπτά σε λιγότερο από 2m) τις τελευταίες 14 ημέρες με ένα άτομο που είχε διαγνωστεί με covid-19 ή παρουσίαζε συμπτώματα που σχετίζονται με τον covid-19.
 3. Εάν είστε ευάλωτα σε επιπλοκές άτομα, σε περίπτωση μόλυνσης (αυτό περιλαμβάνει ανοσολογικές ανεπάρκειες, καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια).

Παρακαλούμε για τα παρακάτω

 1. Φοράτε την μάσκα σας για όση ώρα βρισκόμαστε κοντά σας (γραφείο για συνέντευξη, πληρωμή, στο δωμάτιο της θεραπείας). Αν δεν είμαστε παρόν, μπορείτε να βγάζετε την μάσκα σας.
 2. Χρησιμοπoιήστε το απολυμαντικό χεριών κατά την είσοδο σας ή/και πλύνετε τα χέρια σας χωρίς να ακουμπήσετε τίποτα άλλο. Ανοίξτε και κλείστε την βρύση με χαρτί μιας χρήσης που θα πετάξετε στο καλάθι αχρήστων σε όποιο μπάνιο βρίσκεστε.
 3. Φέρτε το χρηματικό ποσό σας ακριβώς ώστε να μην χρειάζεστε ρέστα. Αν πληρώνετε με κάρτα, τότε να ξέρετε ότι το μηχάνημα έχει απολυμανθεί πριν την χρήση του από εσάς.
 4. Μην αγγίζετε τίποτα και να απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση των τηλεφώνων σας ή άλλων προσωπικών ειδών.
 5. Μην έρχεστε με συνοδία, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη.
 6. Μην έρχεστε νωρίς και μην περιμένετε στον χώρο αναμονής. Ελάτε ακριβώς στην ώρα του ραντεβού σας.

Γνωρίζεται για τον χώρο και τους θεραπευτές ότι

 1. Ο χώρος απολυμαίνεται καθημερινά.
 2. Οι πετσέτες είναι μιας χρήσης και πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία.
 3. Το χάρτινο σκέπασμα των κρεβατιών είναι μιας χρήσης. Τα κρεβάτια απολυμαίνονται μεταξύτων ραντεβού και ο χώρος αερίζεται πριν και μετά την είσοδο σας.
 4. Το προσωπικό που βρίσκεται στο χώρο, φοράει μάσκα κατά την παρουσία σας και δεν είχεστενή επαφή (≥15 λεπτά σε λιγότερο από 2m) τις τελευταίες 14 ημέρες με ένα άτομο που είχε διαγνωστεί με covid-19 ή παρουσίαζε συμπτώματα που σχετίζονται με τον covid-19

YinYang Clinic

2107700128/ info@yinyang.gr

The risk of spreading covid-19  is still here. To avoid more strict restraint measures, hygiene standards in our clinic are now set at a higher level.

Let us know if

If you present symptoms that could be related to a covid-19 infection (e.g. fever, dry
cough, difficulties breathing).

If you have been in close contact (≥15 minutes at less than 2m) within the last 14 days with a person who was diagnosed with covid-19 or presented symptoms related to covid-19.

If you are vulnerable to complications in case of infection. This includes immune- deficiencies, cardio-vascular diseases, diabetes, chronic lung diseases, kidney insufficiencies.

Please for the following

Wear your mask for as long as we are near you (office for interview, payment, in the treatment room). If we are not present, you can take off your mask.
Use hand sanitizer when you enter and / or wash your hands without touching anything else. Open and close the faucet with disposable paper that you will throw in the trash can in any bathroom you are in.
Bring the right amount of cash so you don’t need change. If you pay by card, then please know that the machine has been disinfected before you use it.
Do not touch or disinfect your hands after using your phones or other personal items.
Do not come with an escort, unless absolutely necessary.
Don’t come early and don’t wait in the waiting area. Come just in time for your appointment.

We inform you that the clinic and the therapists/doctors

Disinfect the clinic daily.
Towels are disposable and are washed at a high temperature.
The paper bed cover is disposable. The beds are disinfected between appointments and the space is ventilated before and after you enter.
Staff in the clinic wears a mask at your presence and have not had close contact (≥15 minutes in less than 2m) in the last 14 days with a person who has been diagnosed with covid-19 or has covid-19-related symptoms.

YinYang Clinic

2107700128/ info@yinyang.gr


YINYANG CLINIC

Asset 1

Καλώς ήρθατε στην YinYang Clinic.
Είμαστε εδώ για εσάς. Οι υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στον χώρο μας ή στο σπίτι σας.

Η ομάδα της YinYang Clinic