Blog

Λίστα

headaches.png
15/Nov/2020

Πηγή: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD001218.pub3/full

Ημικρανία
Η ημικρανία είναι μια κοινή διαταραχή με επαναλαμβανόμενες κρίσεις σοβαρού πονοκεφάλου που διαρκούν από τέσσερις έως 72 ώρες. Τα τυπικά χαρακτηριστικά του πονοκεφάλου είναι ότι συνήθως εμφανίζεται μόνο στη μία πλευρά της κεφαλής και περιλαμβάνεται φωτοφοβία, φωνοφοβία, ναυτία ή οποιονδήποτε συνδυασμό και των τριών. Η ημικρανία χωρίζεται σε αυτή που εμφανίζεται λιγότερο από 15 ημέρες ανά μήνα και σε αυτή που εμφανίζεται περισσότερες από 15 ημέρες ανά μήνα.

Στην Ευρώπη, το οικονομικό κόστος της ημικρανίας εκτιμάται σε 27 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Τα περισσότερα άτομα με ημικρανία μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τον πονοκέφαλο όταν εμφανίζεται. Ένα μικρό μέρος των ανθρώπων αυτών χρειάζεται προφυλακτικές παρεμβάσεις, καθώς οι κρίσεις τους είτε είναι πολύ συχνές είτε δεν ελέγχονται επαρκώς. Αρκετά φάρμακα, όπως η προπρανολόλη, η μετοπρολόλη, η φλουναριζίνη, το βαλπροϊκό οξύ και η τοπιραμάτη, έχουν αποδειχθεί ότι μειώνουν τη συχνότητα προσβολής σε ορισμένα άτομα, ωστόσο, όλα αυτά τα φάρμακα σχετίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις. Τα ποσοστά εγκατάλειψης στις περισσότερες κλινικές δοκιμές που χρησιμοποιούν τα παραπάνω φάρμακα είναι υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα φάρμακα δεν είναι καλά αποδεκτά από τους ασθενείς. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι οι παρεμβάσεις όπως η χαλάρωση ή η βιοανάδραση είναι ευεργετικές.

Βελονισμός
Ο βελονισμός είναι μια θεραπεία στην οποία λεπτές βελόνες εισάγονται σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος. Προέρχεται από την Ανατολική Ασία και χρησιμοποιείται πλέον σε πολλές χώρες για τη θεραπεία ατόμων με ημικρανία. Στοιχεία δείχνουν ότι σε σύγκριση με τη φαρμακευτική αγωγή, ο βελονισμός μειώνει περισσότερο τη συχνότητα του πονοκεφάλου. Επιπλέον οι ανεπιθύμητες ενέργειες του βελονισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επίσης ο βελονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άτομα με ημικρανία που χρειάζονται προφυλακτική θεραπεία λόγω συχνών ή ανεπαρκώς ελεγχόμενων προσβολών ημικρανίας, ιδιαίτερα για άτομα που αρνούνται τη θεραπεία με προφυλακτικά φάρμακα ή αντιμετωπίζουν δυσμενείς επιπτώσεις από αυτήν τη θεραπεία.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


chronic-prostatitischronic-pelvic-pain-syndrome.png
14/Nov/2020

Πηγή: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD012551.pub3/full

Η χρόνια προστατίτιδα και ο χρόνιος πυελικός πόνος (ΧΠ/ΧΠΠ) είναι συχνές διαταραχές στις οποίες τα δύο κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος στην πύελο και τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος. Επί του παρόντος υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των προβλημάτων αυτών, με φαρμακολογικές και μη φαρμακολογικές παρεμβάσεις.

Η προστατίτιδα προσβάλλει το 10% έως 14% των ανδρών όλων των ηλικιών και εθνικής καταγωγής, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με το 5% έως 10% των περιπτώσεων προστατίτιδας να έχουν βακτηριακή προέλευση. Είναι πιο συχνή σε νεότερους άνδρες με μέση ηλικία έναρξης στα 42 έτη. Τα δύο κύρια κλινικά χαρακτηριστικά της προστατίτιδας είναι ο πυελικός πόνος και τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος, παρόλο που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα κλινικών συμπτωμάτων.

Υπάρχουν τέσσερις τύποι προστατίτιδας: τύπου Ι, οξεία βακτηριακή προστατίτιδα, τύπου II, χρόνια βακτηριακή προστατίτιδα, τύπου III, σύνδρομο χρόνιας προστατίτιδας / χρόνιου πυελικού πόνου (ΧΠ/ΧΠΠ) και τύπου IV, ασυμπτωματική προστατίτιδα. Παραμένει ασαφές εάν ο τύπος III σε όλες τις περιπτώσεις σχετίζεται με προσβολή του προστάτη και για αυτό υπάρχει και η εναλλακτική ονομασία “χρόνιος πυελικός πόνος”. Η ΧΠ/ΧΠΠ υποκατηγοριοποιείται ως τύπου IIIa, φλεγμονώδες και τύπου IIIb, μη φλεγμονώδες, ανάλογα με την παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων σε προστατικές εκκρίσεις.

Όταν υπάρχει πυελικός πόνος για τουλάχιστον τρεις από τους προηγούμενους έξι μήνες και δεν έχουν εντοπιστεί άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες, τότε αυτό ορίζεται ως ΧΠΠ. Άλλα συμπτώματα ΧΠΠ περιλαμβάνουν δυσουρία, πόνο κατά την εκσπερμάτιση και αιματοσπερμία. Οι άνδρες που πάσχουν από ΧΠ/ΧΠΠ έχουν σημαντικά μειωμένη ποιότητα ζωής και σεξουαλική δυσλειτουργία. Η ΧΠ/ΧΠΠ σχετίζεται επίσης με το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, τη διάμεση κυστίτιδα, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης και την ινομυαλγία.

Η διάγνωση της ΧΠ/ΧΠΠ βασίζεται συνήθως στο ιστορικό του ασθενούς, στη κλινική εξέταση και στην εξέταση ούρων. Περαιτέρω εξετάσεις πραγματοποιούνται κατά την διαφορική διάγνωση.

Μη ‐ φαρμακολογικές παρεμβάσεις στην χρόνια προστατίτιδα και τον χρόνιο πυελικό πόνο

Ο βελονισμός στοχεύει συγκεκριμένα σημεία που επιδρούν σε διάφορα εσωτερικά όργανα, χρησιμοποιώντας την εισαγωγή λεπτής βελόνας.

Η τοπικά προκληθείσα υπερθερμία μειώνει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που σχετίζονται με τη φλεγμονή του προστάτη.

Η απελευθέρωση των μυών του πυελικού εδάφους με ειδικούς χειρισμούς, Biofeedback και με τον βελονισμό μπορεί να βοηθήσει επίσης.

Η θεραπεία shockwave θα μπορούσε να προάγει την αγγειοποίηση (vascularisation) του προστατικού ιστού και να ρυθμίσει τα νευραισθητικά (nociceptive) ερεθίσματα των νεύρων του πυελικού εδάφους.

Επίσης το μήκος της ακροποσθίας σχετίζεται με την παρουσία συμπτωμάτων ΧΠ/ΧΠΠ. Ως εκ τούτου  η περιτομή θα μπορούσε να μειώσει τα συμπτώματα της προστατίτιδας.

Μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ και του καπνίσματος και αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, θα μπορούσαν να μειώσουν τα συμπτώματα της προστατίτιδας.

Οι ψυχολογικές θεραπείες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες σε όλους τους τύπους συνδρόμων χρόνιου πόνου λόγω της ψυχιατρικής συννοσηρότητας που σχετίζεται με την πάθηση.

Ο βελονισμός φέρνει αποτελέσματα επιστημονικά αποδεδειγμένα

Η θεραπεία με βελονισμό και η θεραπεία shockwave πιθανότατα οδηγεί σε μια κλινικά σημαντική μείωση των συμπτωμάτων της προστατίτιδας. Επίσης αυτές οι παρεμβάσεις δεν έχουν συσχετιστεί με αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Η περιτομή πιθανότατα μειώνει τα συμπτώματα της προστατίτιδας. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικά.

Η σωματική δραστηριότητα, το Biofeedback, η θερμοθεραπεία μπορεί να μειώσουν τα συμπτώματα της προστατίτιδας, αλλά τα επιστημονικά ευρήματα δεν είναι επαρκή.

 

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP

 


antibiotics-cancer.jpg
09/Aug/2020

(Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6721461)

Τα αντιβιοτικά είναι πολύ σημαντικά και χρήσιμα για διάφορες λοιμώξεις. Έχουμε όλοι ακούσει για την υπερχρήση τους εδώ και χρόνια. Όμως αυτό δεν είναι γνωστό είναι πως σε υπερβολική χρήση τους συνδέονται και με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης συγκεκριμένων ειδών καρκίνου.
Τον Αύγουστο του 2019 έλαβε χώρα μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση  που εστιάζει στην συσχέτιση μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών και του κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν μέτριες ενδείξεις για το ότι η υπερβολική ή παρατεταμένη χρήση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου σχετίζεται με ελαφρά αυξημένο κίνδυνο διαφόρων καρκίνων. Αυτο το μήνυμα είναι σημαντικό για την πολιτική που ακολουθείται για τη δημόσια υγεία, διότι η ελαχιστοποίηση της ακατάλληλης χρήσης αντιβιοτικών και ένα πρόγραμμα διαχείρισης αντιβιοτικών θα μπορούσε να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου.

Πιό αναλυτικά

Με βάση 7.947.270 συμμετέχοντες από 25 μελέτες παρατήρησης, η χρήση αντιβιοτικών συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου κατά 18%. Ο υψηλότερος κίνδυνος βρέθηκε σε άτομα με μεγάλη διάρκεια έκθεσης σε αντιβιοτικά ή σε άτομα που έλαβαν υψηλότερες δόσεις. Υπήρξε 30% αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνων του πνεύμονα, αιματολογικών, παγκρεατικών και ουρογεννητικών καρκίνων, σε σύγκριση με τους μάρτυρες, λόγω αυξημένης έκθεσης σε αντιβιοτικά. Αντίθετα, η μελέτη δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ του καρκίνου του οισοφάγου ή του τραχήλου της μήτρας και της χρήσης αντιβιοτικών και μια μικρή αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του στομάχου και μελάνωμα. Από όσα γνωρίζουμε, αυτή είναι η πιο ενημερωμένη και εκτεταμένη μετα-ανάλυση που αξιολόγησε τη συσχέτιση διαφορετικών  αντιβιοτικών με διάφορα είδη καρκίνων.

Συμπερασματικά η μελέτη έδειξε ότι η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να σχετίζεται με την  διάγνωση καρκίνου, ιδίως όταν υπάρχει υπερβολική χρήση ή παρατεταμένη έκθεση κύριων κατηγοριών αντιβιοτικών (π.χ. β-λακτάμες, κεφαλοσπορίνες και φθοροκινολόνες). Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από μεγάλο αριθμό ασθενών που περιλαμβάνονται σε μελέτες παρατήρησης. Παρόλο που τα αποτελέσματα μπορεί να δημιουργήσουν προκατάληψη σε σχέση με την χρήση των αντιβιοτικών, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους κλινικούς γιατρούς να υιοθετήσουν την κατάλληλη χρήση αυτών των φαρμάκων για τη θεραπεία λοιμώξεων σύμφωνα με δημοσιευμένες οδηγίες.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


fertility-acu.jpg
08/Aug/2020

Πηγή (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6182526/)

Ο βελονισμός ως θεραπεία για την υπογονιμότητα δείχνει εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες. Ο βελονισμός μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχής θεραπεία για την αποκατάσταση της γονιμότητας στους ασθενείς, βελτιώνοντας την ποιότητα του σπέρματος και τη λειτουργία των ωοθηκών και εξισορροπώντας το ενδοκρινικό σύστημα και τις ορμόνες.

Η υπογονιμότητα θεωρείται ως η αδυναμία σύλληψης σε ένα σεξουαλικά ενεργό ζευγάρι που προσπαθεί να τεκνοποιήσει για ένα έτος. Το 8-12% των ζευγαριών στον κόσμο αντιμετωπίζουν προβλήματα με υπογονιμότητα και το ποσοστό αυξάνεται. Το 20% των περιπτώσεων οφείλεται τόσο στον άνδρα όσο και στην γυναίκα. Προβλήματα που είναι πιθανό να προκύψουν στους άνδρες είναι μη φυσιολογικό σπέρμα, χαμηλή κινητικότητα σπέρματος ή χαμηλός αριθμός σπέρματος. Τα αίτια μπορεί να σχετίζονται με γενετικούς παράγοντες, χρήση στεροειδών, αυξημένη ηλικία, παχυσαρκία,  φλεγμονή των όρχεων, κυστική ίνωση, διαβήτης και άλλες ασθένειες. Στις γυναίκες προβλήματα που μπορούν να προκύψουν είναι το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, υπερπρολακτιναιμία, προβλήματα θυρεοειδούς αδένα, ορμονική ανισορροπία, κακή ποιότητα ωαρίων, καρκίνος, AIDS κα. Παράγοντες και αιτίες κινδύνου είναι η ηλικία, η παχυσαρκία, οι διατροφικές διαταραχές, το κάπνισμα, το αλκοόλ, το στρες, οι λοιμώξεις και άλλα.

Σύμφωνα με τη θεωρία της Ασιατική Ιατρικής η υπογονιμότητα οφειλεται σε διαταραγμένη ζωτική ισορροπία και μπλοκαρίσματα της ζωτικής δύναμης Qi και της ροής της κυκλοφορίας του αίματος. Όταν εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του τσι, μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια, στασιμότητα ή σύνδρομο θερμότητας.
Το σύνδρομο ανεπάρκειας εμποδίζει και διακόπτει τη σεξουαλική και αναπαραγωγική λειτουργία τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.
Το σύνδρομο στασιμότητας απενεργοποιεί την ελεύθερη ροή της ενέργειας και του αίματος και την περιορίζει από την κυκλοφορία στους ιστούς στα αναπαραγωγικά όργανα.
Το σύνδρομο θερμότητας συνδέεται με διαδικασίες φλεγμονής που επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος και τις γυναικολογικές λοιμώξεις.

Ο βελονισμός μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα παραπάνω

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


face-ace-1200x675.jpg
08/Aug/2020

Μετά τον σωματικό βελονισμό σε όλο το σώμα, ή ταυτόχρονα, ο βελονιστής θα προχωρήσει στο τμήμα του προσώπου για εφαρμογή της θεραπείας. Ο λόγος που συστήνεται η πρώτερη ή η ταυτόχρονη χρήση του σωματικού βελονισμού είναι για την αποφυγή συμφόρησης στο πρόσωπο. Διαφορετικά ένα ποσοστό των πελατών μπορεί να νιώσει πονοκέφαλο και δυσφορία. Όταν ξεκινάει κάποιος με το σώμα στηρίζει το βελονισμό του προσώπου.
Στο πρόσωπο, ο βελονιστής θα εισάγει 20 έως 100 μικροσκοπικές και ανώδυνες βελόνες. Καθώς οι βελόνες τρυπούν το δέρμα, δημιουργούν μικρές πληγές, τι οποίες όταν το σώμα τις ανιχνεύσει, εισέρχεται σε μια κατάσταση όπου θέλει να ξαναφτιάξει ότι έχει πρόβλημα. Την ίδια ιδέα χρησιμοποιεί το microneedling που εφαρμόζει εκατοντάδες τρυπήματα μέσω μιας κυλιόμενης συσκευής, για αντιγηραντικά αποτελέσματα, αν και ο βελονισμός είναι λίγο λιγότερο έντονος.
Αυτά τα τρυπήματα διεγείρουν το πρόσωπο και παρέχουν θρεπτικές ουσίες και οξυγόνου στα κύτταρα του δέρματος σας, θρέφοντας το δέρμα από μέσα προς τα έξω. Αυτό βοηθά στην ομοιόμορφη επιδερμίδα και προάγει τη λάμψη του δέρματός. Τα τρυπήματα με τις βελόνες επίσης διεγείρουν την παραγωγή κολλαγόνου. Αυτό βοηθά στη βελτίωση της ελαστικότητας, ελαχιστοποιώντας τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Οι άνθρωποι αποκτούν μια φωτεινή επιδερμίδα. Αλλά σε αντίθεση με το Botox ή τα δερματικά πληρωτικά, ο βελονισμός του προσώπου δεν είναι μια γρήγορη λύση. Το επίκεντρο είναι να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες αλλαγές στην υγεία του δέρματος και του σώματος και όχι οι βραχυπρόθεσμες γρήγορες διορθώσεις. Στόχος είναι η διέγερση του κολλαγόνου, η μειωμένη ένταση της γνάθου με μειωμένο άγχος και ένταση.
Συνήθως το αποτέλεσμα είναι ορατό μετά από πέντε συνεδρίες βελονισμού προσώπου, αλλά η σύσταση είναι για ένα κύκλο των 10 θεραπειών μία ή δύο φορές την εβδομάδα για να δεί κάποιος τα βέλτιστα αποτελέσματα. Μετά από αυτό, συστήνεται το «στάδιο συντήρησης», όπου μπορεί ο πελάτης να λαμβάνει μια θεραπεία κάθε τέσσερις έως οκτώ εβδομάδες. Εάν δεν μπορεί κάποιος να δεσμευτεί για τέτοιου είδους χρόνο ή χρήματα για να διατηρήσει τη θεραπεία, ένας άλλος τρόπος για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα είναι να “ταϊστεί” το δέρμα μέσω μιας καλά ισορροπημένης διατροφής και μιας καλά σχεδιασμένης ρουτίνας φροντίδας του δέρματος.

Ανεπιθύμητες ενέργειες
Η βασική ανεπιθύμητη ενέργεια για τον βελονισμό του προσώπου, ή ακόμα και τον σωματικό βελονισμό είναι ο μωλωπισμός. Αυτό συμβαίνει περίπου στο 20% των περιπτώσεων. Οι μώλωπες συνήθως επουλώνονται μέσα σε 1 εβδομάδα. Για να αποφευχθούν μώλωπες και να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα, το άτομο που λαμβάνει τη θεραπεία θα πρέπει να είναι σε καλή υγεία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο άτομα με αιμορραγικές διαταραχές ή ανεξέλεγκτο διαβήτη τύπου 2 δεν πρέπει να δέχονται τέτοιου είδους θεραπείες.

 

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


acu.jpg
08/Aug/2020

Πηγή (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481699/)

Επιδράσεις του βελονισμού στην επιληψία

Η επιληψία είναι μια από τις πιο κοινές νευρολογικές ασθένειες που χαρακτηρίζεται από επιληπτικές κρίσεις και η πρόγνωση της δεν είναι τόσο καλή. Οι Kim et al ανέφεραν ότι ο βελονισμός αναστέλλει τις επιληπτικές κρίσεις αυξάνοντας την έκφραση της γλουταμινικής αποκαρβοξυλάσης. Ο βελονισμός σε σημεία όπως το HT8 μείωνει τη σοβαρότητα των επιληπτικών κρίσεων. Σε περαιτέρω έρευνα, η διέγερση του βελονισμού στο ΗΤ8 κατέστειλε την ενεργοποίηση μικρογλοίας και την έκφραση της προφλεγμονώδους κυτοκίνης, όπως η ιντερλευκίνη (IL) -1β, στον ιππόκαμπο.

Επίδραση του βελονισμού στην εγκεφαλική ισχαιμία 

Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η απόπτωση από ισχαιμία μπορούν αποτελεσματικά να βελτιωθούν με τον βελονισμό. Ο αυξημένος πολλαπλασιασμός των κυττάρων στον ιππόκαμπο μετά από εγκεφαλική ισχαιμία είναι μια αντισταθμιστική απόκριση στην αυξημένη απόπτωση που προκαλείται από ισχαιμία. Ο βελονισμός στο Zusanil (ST36) και στο HeGu (LI4) παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης μετά από ισχαιμική βλάβη. Η θεραπεία με βελονισμό μειώνει την απόπτωση που προκαλείται από την ισχαιμία και διατηρεί πιθανό θεραπευτικό δυναμικό για ανάρρωση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επίδραση του βελονισμού στην άνοια

Η διέγερση του βελονισμού στο σημείο PC6 είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση χρόνιων ήπιων διαταραχών συμπεριφοράς που προκαλούνται από στρες, όπως εξασθενημένη μάθηση και μνήμη, τη δοκιμή λαβυρίνθου Morris και αυξημένη αντιδραστικότητα ακετυλοχολινεστεράσης στον ιππόκαμπο. Είναι πιθανό ότι ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τα χρόνια συμπτώματα έλλειψης μνήμης που προκαλούνται από το στρες τροποποιώντας τον άξονα HPA και μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη των ελλειμμάτων μνήμης σε ασθενείς με νευροεκφυλιστική νόσο.

Επίδραση του βελονισμού στο Παρκινσον

Ερευνητική ομάδα για το Παρκινσον ανέφερε ότι ο βελονισμός βελτιώνει τους ασθενείς με Παρκινσον. Αυτό αναφέρθηκε στο διεθνές ερευνητικό περιοδικό Proteomics το Νοέμβριο του 2008. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι ο ηλεκτροβελονισμός στο σημείο Yanglingquan (GB34) προστατεύει από τη νευρωνική βλάβη. Σε περαιτέρω μελέτες, ο ηλεκροβελονισμός 100-Hz στα σημεία GB34 και GB39 προστάτευσαν σημαντικά τις ντοπαμίνεργικές νευρωνικές ίνες και αποκατέστησαν τη μείωση του COX5b. Επίσης φάνηκε ότι ο βελονισμός με δηλητήριο μελισσών στο σημείο GB34 προστατεύει αποτελεσματικά τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες έναντι της τοξικότητας. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η αυξημένη απελευθέρωση ντοπαμίνης μετά από θεραπεία βελονισμού σε GB34 μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη διαθεσιμότητα ντοπαμίνης στη συναπτική σχισμή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με Πάρκινσον.

 

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


stress-acu-1200x783.jpg
08/Aug/2020

Έρευνες δείχνoυν ότι 1-30% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή άγχους. Υπάρχουν 13 διαφορετικές υποκατηγορίες των διαταραχών του άγχους που αναφέρονται στο τελευταίο Εγχειρίδιο Διαγνωστικών και Στατιστικών (χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα για τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχολογικών καταστάσεων),  με τα συμπτώματα και τις φυσικές εκδηλώσεις να ποικίλλουν σημαντικά. Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζονται κυμαίνονται από δύσπνοια και διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό, μέχρι κρίσεις πανικού, εξάντληση, πονοκεφάλους, πόνο, αϋπνία. Το άγχος είναι μια σύνθετη κατάσταση που αντιμετωπίζεται γενικά με φαρμακευτική αγωγή ή/και με ψυχοθεραπεία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος. Συστηματική ανασκόπηση του 2016 με περισσότερους από 400 τυχαιοποιημένους ασθενείς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “οι επιπτώσεις από τον βελονισμό στη θεραπεία του άγχους αποδείχθηκε ότι είναι σημαντική σε σύγκριση με τις συμβατικές θεραπείες”. Επίσης μεγάλες στις οποίες συμμετείχαν 120 τυχαιοποιημένοι ασθενείς, διαπίστωσαν ότι ο βελονισμός είχε σημαντική επίδραση στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία που περιλαμβάνει φαρμακευτική προσέγγιση και ψυχοθεραπεία.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), το οποίο αποτελείται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ) και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ), ρυθμίζει τις εσωτερικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της ομοιόστασης. Οι πληροφορίες λαμβάνονται από το σώμα και το εξωτερικό περιβάλλον και μια απόκριση παρέχεται είτε από το ΣΝΣ, το οποίο απελευθερώνει διεγερτικά σήματα, είτε το ΠΝΣ που απελευθερώνει σήματα για χαλάρωση. Αυτά τα σήματα κατευθύνουν το σώμα να αντιδράσει με πολύ διαφορετικούς τρόπους, όπως η αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της δύναμης συστολής της καρδιάς ή με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και την επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού. Μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει επίδραση και στα δύο νευρικά συστήματα, όπως αποκαλύπτουν μερικά ακόμα παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτρα της ικανότητας του σώματος να αντιμετωπίσει το στρες είναι κάτι που ονομάζεται μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV). Αντί να χτυπάει σταθερά με τον ίδιο ρυθμό όπως ένας μετρονόμος, η καρδιά αλλάζει τον ρυθμό της με βάση την απόκριση της στο περιβάλλον. Ένα υψηλότερο HRV έχει συσχετιστεί με καλύτερη υγεία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, με χαμηλά επίπεδα άγχους. Ο βελονισμός έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίσει το άγχος μέσω της βελτίωσης του HRV.

Όταν το σώμα βρίσκεται υπό πίεση, μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υποθάλαμος απελευθερώνει νευροπεπτίδια και έρευνες δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να ηρεμήσει αυτήν την απόκριση. Ο βελονισμός έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των φυσικών και συναισθηματικών αντιδράσεων στο άγχος, όπως ο πόνος, ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η πεπτική λειτουργία. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί βελονισμού έχουν άμεση επίδραση στη μείωση του άγχους.

Αν και υπάρχουν ηθικές και μεθοδολογικές προκλήσεις στο σχεδιασμό μελετών που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού με τη συμβατική θεραπεία του άγχους, διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει οφέλη στη θεραπεία του άγχους. Μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τη φαρμακοθεραπεία και συγκρίσιμος με τη ψυχοθεραπεία.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


MSK-acu.jpg
08/Aug/2020

Μια μετανάλυση (https://www.researchgate.net/publication/305741844_Acupuncture_for_musculoskeletal_pain_A_meta-analysis_and_meta-regression_of_sham-controlled_randomized_clinical_trials) που μελέτησε την αναλγητική επίδραση του βελονισμού και διερεύνησε εάν ο ψευδοβελονισμός έχει πραγματική δράση, πραγματοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα.

Οι μυοσκελετικές διαταραχές και ο σχετιζόμενος πόνος είναι σημαντικές αιτίες που δυσκολεύουν την ζωή τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πόνος στον αυχένα, οσφυαλγία, οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ινομυαλγία και μυοαγγειακός πόνος παρατηρούνται συχνά στην κοινωνία μας. Αν και η θνησιμότητα από αυτές τις καταστάσεις είναι γενικά χαμηλή, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής, κυρίως λόγω του σχετιζόμενου μυοσκελετικού πόνου. Καθώς στον πληθυσμό συνεχίζει να αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, η επιρροή των μυοσκελετικών διαταραχών στην κοινωνία θα αυξηθεί επίσης.

Επί του παρόντος, υπάρχει περιορισμένη κατανόηση όλων των μηχανισμών που προκαλούν μυοσκελετικό πόνο και λίγες θεραπείες είναι διαθέσιμες για τη θεραπεία του μυοσκελετικού πόνου. Ο βελονισμός χρησιμοποιείται συνήθως για την ανακούφιση του πόνου. Η θεραπεία βασίζεται στη παραδοσιακή θεωρία ότι η ασθένεια προκύπτει από ανισορροπίες στην ζωτική δύναμη- τσι και πως οι βελόνες εισάγονται σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα για να διορθώσουν αυτές τις ανισορροπίες και να αποκαταστήσουν την αρμονία.  Επιστημονική η θεωρία της “πύλης” (gate theory) και η απελευθέρωση ενδογενών οπιοειδών έχουν προταθεί ως εξηγήσεις για την εμφανή αναλγητική επίδραση του βελονισμού. Ο βελονισμός έχει φυσιολογικές και ψυχολογικές επιδράσεις που περιγράφονται είτε ως ειδικές είτε ως μη ειδικές. Τα φυσικά αποτελέσματα είναι στην ουσία οι αναλγητικές επιδράσεις που παράγονται με την τοποθέτηση βελόνας σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, σε κατάλληλο βάθος, για κατάλληλη διάρκεια και αριθμό συνεδριών. Τα ψυχολογικά μη ειδικά αποτελέσματα σχετίζονται με τις αντιλήψεις των ασθενών, τις πεποιθήσεις, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες των ασθενών.

Η συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών είναι χαμηλότερες από αυτές των αναλγητικών οπιοειδών και των αντιφλεγμονών φαρμάκων. Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός για ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, όπως πόνος, μυοσκελετικές διαταραχές και διάφορες νευρολογικές ασθένειες.

Τα αποτελέσματα της μεταανάλυσης δείχουν πως ο βελονισμός μπορεί να μειώσει και να ανακουφίσει τον πόνο που σχετίζεται με μυοσκελετικές διαταραχές. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και στην συγκεκριμένη μελέτη φάνηκε πως ο βελονισμός ήταν πιο αποτελεσματικός από τον ψευδοβελονισμό στην ανακούφιση του πόνου στην αυχεναλγία, ωμαλγία, την οσφυαλγία, και την οστεοαρθρίτιδα.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


keto--1200x675.jpg
07/Aug/2020

Χωρίς να γνωρίζω το γιατί, ποτέ δεν πίστεψα στα προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Ποτέ δεν τα αγόρασα. Δεν ξέρω γιατί, προφανώς λόγω ενστίκτου. Νέες έρευνες έρχονται τώρα να δώσουν την απάντηση. Τα ποιοτικά λιπαρά όχι μόνο δεν είναι επιβλαβή για την υγεία, αλλά και δρουν προστατευτικά. Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται από όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα το πανεπιστήμιο Johns Hopkins αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04358835) για την ωφελιμότητα μιας δίαιτας υψηλής σε λιπαρά (κετογονική δίαιτα) σε ασθενής με λοίμωξη COVID-19.

Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη διάρκεια ανάγκης για υποστήριξη από αναπνευστήρα σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Επιπλέον, η μεταβολική κέτωση για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, μειώνει τη συστηματική φλεγμονή, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να σταματήσει η “καταιγίδα κυτοκινών” στη λοίμωξη COVID-19, η οποία δημιουργεί και τα πιό σοβαρά προβλήματα.

Μια μεγάλη μελέτη (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext) που έλαβε χώρα σε πολλές χώρες, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet, δείχνει ότι το λίπος δεν σχετίζεται με καρδιακές παθήσεις και πως το κορεσμένο λίπος μερικές φορές μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι δίαιτες με βάση τους υδατάνθρακες σχετίζονται με υψηλή θνησιμότητα, ενώ οι δίαιτες με βάση το λίπος συσχετίζονται με χαμηλότερη θνησιμότητα.

Τι είναι η κετογονική δίαιτα

Είναι η δίαιτα που βασίζεται σε ποιοτικά λίπη (ελαιόλαδο, λάδι ψαριών, σπόρων, λαχανικών), πρωτεΐνες και όχι σε υδατάνθρακες, και έχει αποδειχθεί θετική για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το έντερο και τις αρθρώσεις. Η κετογονική δίαιτα έχει διάφορα στάδια και βαθμούς δυσκολίας, αλλά γενικά πρόκειται για μια διατροφή που στηρίζεται σε υγιή λίπη όπως λάδι καρύδας, αβοκάντο, αυγά, λιπαρά ψάρια, ξηρούς καρπούς, ενώ εξαλείφονται εντελώς τα δημητριακά, η ζάχαρη και τα αμυλούχα λαχανικά όπως το καλαμπόκι και οι πατάτες, με αποτέλεσμα να προωθείται η μεταβολική κέτωση (παραγωγή κετονών) μέσω του ηπατικού μεταβολισμού των λιπαρών οξέων.

Σε προχωρημένο στάδιο η δίαιτα αυτή μπορεί να περιέχει 70% λιπαρά, 25% πρωτεΐνη και 5% υδατάνθρακες. Αρκετά σημαντικά είναι τα Ω3 που μπορεί κάποιος να τα πάρει από τροφές όπως το σκουμπρί, ο σολωμός, η σαρδέλα, ο βακαλάος, τόνος, τα καρύδια, τους σπόρους τσία και το λιναρόσπορο. Επίσης τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται στο λάδι καρύδας, φοινικέλαιο και το γκι και τα μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται στα αβοκάντο, τις ελιές και το ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς,

Η απώλεια βάρους είναι δεδομένη, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, είναι ότι αυτό το είδος διατροφής είναι καλό και γιατί μειώνει τη φλεγμονή. Η κετογονική διατροφή αντιμετωπίζει τη φλεγμονή, ενώ η δίαιτα με χαμηλά λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των τελευταίων δεκαετιών προκαλεί φλεγμονή. Αυτό είναι σκάνδαλο για όλες τις τροφές που έχουν δημιουργηθεί με χαμηλά λιπαρά που πιστεύεται ότι είναι καλές για την υγεία, καθώς επίσης και για τις αρνητικές επιπτωσεις των κακής ποιότητας υδατανθράκων και των γλυκών εν γένει.

Μερικά θετικά της κετογονικής δίαιτας

 • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους και ειδικά το κοιλιακό λίπος που ενοχοποιείται για πολλά προβλήματα υγείας (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC538279/) όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, κατάθλιψη κα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που την έχει κάνει διάσημη στον γενικό πληθυσμό.
 • Η κετογονική δίαιτα μειώνει την όρεξή (https://www.nature.com/articles/ejcn201390) πιθανότατα λόγω υψηλής περιεκτικότητάς σε πρωτεΐνες και λιπαρά που οδηγούν στο αίσθημα κορεσμού.
 • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να βελτιώσει τον διαβήτη και την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633336/). Η κετογονική δίαιτα βελτιώνει τη γλυκόζη νηστείας, την ινσουλίνη νηστείας και την απώλεια βάρους, ενώ παρατηρείται βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Όσοι είναι προδιαβητικοί ή πάσχουν από διαβήτη καλό είναι να εξετάσουν το ενδεχόμενο να την ακολουθήσουν.
 • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να βελτιώσει παθολογικές νευρολογικές καταστάσεις όπως η επιληψία και οι διαταραχές της διάθεσης (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321471/). Είναι γνωστή η ευεργετική δράση της κετογονικής δίαιτας στις επιληπτικές κρίσεις και είναι επίσης πιθανώς ευνοϊκή για άλλες νευρολογικές καταστάσεις και διαταραχές της διάθεσης, το ALS, τις ημικρανίες, το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.

Μερικά αρνητικά της κετογονικής

 • Δυσκολία στην εφαρμογή της και μονοτονία. Χρειάζεται ισχυρή θέληση για να αντισταθεί καποιος στους υγιείς εποχιακούς υδατάνθρακες που για παράδειγμα προσφέρουν τα φρούτα, αλλά και στην κοινωνικότητα που προσφέρει ένα “φυσιολογικό” γεύμα με φίλους/οικογένεια. Επίσης αν κάποιος δεν γίνει δημιουργικός και δεν μελετήσει τσελεμεντέδες ειδικούς για την κετογονική δίαιτα, τότε γευστικά μπορεί να υπάρξει ιδιαίτερη μονοτονία.
 • Απώλεια πολλών διατροφικών στοιχείων. Επειδή όλα τα φρούτα (εκτός από ελάχιστα όπως τα μούρα κα. φρούτα του δάσους) και τα αμυλούχα λαχανικά απαγορεύονται στην κετογονική διατροφή, τα οποία περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιφλεγμονωδών συστατικών όπως η ρεσβερατρόλη στα κόκκινα σταφύλια, οι πολυφαινόλες στα σκούρα φρούτα, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, στα κεράσια κτλ. το αποτέλεσμα είναι η πιθανότητα ανεπάρκειας βιταμινών. Ο σωστός σχεδιασμός της δίαιτας μπορεί να προκαλέσει την αποφυγή αυτής της πιθανότητας.
 • Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα είναι συχνή σε αυτή την δίαιτα διότι στο προχωρημένο επίπεδο της έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Βέβαια υπάρχουν λύσεις για αυτό το πρόβλημα.
 • Η «κετο γρίπη». Η «κετο γρίπη»είναι μια δυσάρεστη παρενέργεια που εμφανίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μερικά συμπτώματα αυτής της κατάστασης είναι οι πόνοι στο σώμα και η υπερβολική κόπωση. Και εδώ υπάρχει λύση.
 • Πιθανότητα υποθυρεοειδισμού. Ο θυρεοειδής πρέπει να παρακολουθείτε για την περίπτωση εμφάνισης υποθυρεοειδισμού.
 • Υπολειπόμενη ανάπτυξη στα παιδιά. Η μειωμένη ανάπτυξη στα παιδιά που ακολουθούν αυστηρή κετογονική δίαιτα, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. Όμως αυτή η υπό-ανάπτυξη, πάντα υποστρέφεται μετά το τέλος της κετογονικής δίαιτας και το παιδί ανακτά την φυσιολογική του ανάπτυξη μόλις η δίαιτα επανέλθει σε επίπεδα όπου δεν υπάρχει στέρηση υδατανθράκων.

Οι πρωτόγονοι Εσκιμώοι ελάμβαναν περίπου το 90% των θερμίδων τους από κρέας και λίπος από φώκιες, φάλαινες, καριμπου και ψάρια. Για αυτό και σαν πληθυσμός μπορεί να αναδείξει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων και υψηλής κατανάλωσης υγιών λιπαρών και ζωικής πρωτεΐνης. Επιστήμονες ανέφεραν ότι οι πρωτόγονοι Εσκιμώοι υπέφεραν από ηπατική διόγκωση και παρόλο που είχαν μια αξιοσημείωτη αντίσταση στην οδοντική τερηδόνα και τις καρδιακές παθήσεις, εμφάνισαν υψηλή συχνότητα αιμορραγικών εγκεφαλικών και το υψηλότερο ποσοστό οστεοπόρωσης στον κόσμο, παρά την κατάποση τουλάχιστον 2.000 mg ασβεστίου καθημερινά από τα κόκκαλα των ψαριών (λόγω της εξαιρετικά υψηλή πρόσληψης πρωτεΐνης προκαλείται απώλεια ασβεστίου στα οστά).

Κετογονική δίαιτα και Ασιατική Ιατρική

Η Ασιατική Ιατρική (ΑΙ) με την σοφία της έχει μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχουν όλες οι γεύσεις και οι τροφές στη διατροφή, σε αναλογίες που εξαρτώνται από την εποχή, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου αλλά και την παρούσα κατάσταση. Όλες οι γεύσεις χρειάζονται επειδή ή κάθε μία θα θρέψει και ένα από τα βασικά μας όργανα. Από την άλλη η υπερβολική μακροχρόνια επικράτηση μια γεύσης μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στο όργανο που την έχει ανάγκη και την μεταβολίζει, κάτι που τελικά θα επηρεάσει όλον τον οργανισμό. Οι υδατάνθρακες από τα δημητριακά και τα γλυκά εν προκειμένου σχετίζονται με το όργανο της Ασιατικής Ιατρικής πι-σπλήνα. Αυτό το όργανο είναι ιδιαίτερα κουρασμένο στους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού λόγω της υπερκατανάλωσης γλυκών, της υπερφαγίας γενικότερα και των συναισθηματικών προβλημάτων.

Αν και η ΑΙ υποστηρίζει πως δημητριακά όπως το σιτάρι, η βρώμη και το ρύζι είναι καλά για την υγεία ταυτόχρονα υποστηρίζει τη χρήση μιας δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Αρχαία κείμενα που αναφέρονται στην «διατροφή του τσι γκονγκ» (εξάσκηση της ζωτικής μας δύναμης) συμβουλεύουν τον περιορισμό των υδατανθράκων και όχι την πλήρη αποχή.

Η ΑΙ στηρίζει την αξία της ζωικής πρωτεΐνης στη διατροφή. Αυτή μπορεί να προέρχεται από κρέας ή όχι (γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρι) με την κάθε μια τροφή να έχει την δική της συγκεκριμένη ιδιότητα. Στην Κίνα επικρατεί το ρητό 吃脑补脑, chī nǎo bǔ nǎo που σημαίνει φάε εγκέφαλο για να τονώσεις το εγκέφαλο σου. Αυτό επεκτείνεται σε οποιαδήποτε τροφή και όργανο. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να φάει καρύδια επειδή στο εσωτερικό τους το ήμισυ τους μοιάζει με εγκέφαλο για να τονώσει τον εγκέφαλο ή τα καρότα, που αν κάποιος τα κόψει μοιάζουν με μάτια, για να τονώσει τα μάτια του.

Η δίαιτα αυτή δεδομένου του ότι περιέχει πολλά λιπαρά και πρωτεΐνες είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσει τον εγκέφαλο που είναι φτιαγμένος από λιπαρά και πρωτεΐνες ο ίδιος και το νευρικό σύστημα εν γένει, σύμφωνα με την αρχή chī nǎo bǔ nǎo. Επίσης μπορεί να ξεκουράσει τον πι-σπλήνα από τις γλυκές γεύσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει μεταβολική ισορροπία και καθαρισμός του σώματος από υποπροϊόντα. Όμως σύμφωνα με την ΑΙ μια τέτοια δίαιτα δεν θα πρέπει να γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι θα προκύψουν δυσαρμονίες από την απώλεια γεύσεων και ουσιών καθώς και από την κόπωση που θα δημιουργηθεί στα όργανα που μεταβολίζουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες.

Στην Κίνα (τουλάχιστον πριν από 2 δεκαετίες που πήγα για πρώτη φορά) σχεδόν δεν έβρισκε κανείς ζαχαροπλαστεία, διότι οι άνθρωποι δεν έτρωγαν συχνά γλυκά και δεν τα είχαν στην διατροφή τους. Τώρα πλέον δεν συναντώνται συχνά αλλά μπορεί κάποιος να τα βρει και να αγοράσει τις περισσότερες φορές κάκιστης ποιότητας γλυκά. Μαζί με την ατμοσφαιρική ρύπανση, το στρες και την απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και διατροφής, αυτά έχουν προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο του καρκίνου, του διαβήτη, της κατάθλιψης και των καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Τέλος να αναφέρουμε πως η ιατρική έρευνα σημειώνει πως η φλεγμονή είναι η βασική αιτία των οξέων και χρόνιων διαταραχών που θα οδηγήσουν σε παθολογικές καταστάσεις. Ο βελονισμός και αρκετά βότανα μειώνουν τη φλεγμονή. Το ίδιο φυσικά κάνει και η σωστή διατροφή. 

Σχόλια

Έμπειρη διαιτολόγος-κλινική διατροφολόγος στην Αμερική αναφέρει πως η κετογονική διατροφή δεν είναι μια διατροφή που μπορεί κάποιος να κάνει για μια ζωή. “Η μεσογειακή διατροφή πιθανός είναι μια από τις καλύτερες επιλογές διατροφής”. Η κετογονική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταδιακά για την ανακούφιση κυρίως του παγκρέατος αλλά και την ξεκούραση του οργανισμού. Επίσης είναι σχεδόν απαραίτητη σε ανθρώπους που πάσχουν από συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις.

Τα λιπαρά είναι θετικά για τον οργανισμό και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και να καταναλώνουμε προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Είναι καλό να υπάρχει μετριασμός στην λήψη υδατανθράκων και σχεδόν πλήρης αποχή των γλυκών.

Διαφορετικά στοιχεία της διατροφής μπορεί να επιβαρύνουν διαφορετικά όργανα. Τα λιπαρά συνήθως επιβαρύνουν το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη, οι πρωτεΐνες τα νεφρά και οι υδατάνθρακες το πάγκρεας. Όλα χρειάζονται με μέτρο και το κάθε όργανο θέλει μια περίοδο ξεκούρασης, ειδικά αν πάσχει.

Όπως πολλοί γνωρίζουν το εντερικό μικροβίωμα είναι πολύ σημαντικό για την υγεία. Η κάντιντα ειδικά, απολαμβάνει τα σάκχαρα και τους υδατάνθρακες, ενώ τα bifidus, acidophilus, που είναι τα καλά βακτηρίδια,  απολαμβάνουν τα λαχανικά όταν βρίσκονται στο έντερο. Οπότε η κετογονική δίαιτα ή η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, βοηθάει και το μικροβίωμα, βελτιώνοντας έτσι την συνολική υγεία.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


YY_Clinic_logo_RGB.jpg
01/May/2020

(for English please read further down)

Ο κίνδυνος διάδοσης του covid-19 παραμένει. Για να αποφευχθεί η επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα περιορισμού, τα πρότυπα υγιεινής στον χώρο μας πλέον τίθενται σε υψηλότερο επίπεδο από το συνηθισμένο.

Ενημερώστε μας εαν

 1. Έχετε τις τελευταίες ημέρες πυρετό, ξηρό βήχα, δυσκολία στην αναπνοή
 2. Εάν είχατε στενή επαφή (≥15 λεπτά σε λιγότερο από 2m) τις τελευταίες 14 ημέρες με ένα άτομο που είχε διαγνωστεί με covid-19 ή παρουσίαζε συμπτώματα που σχετίζονται με τον covid-19.
 3. Εάν είστε ευάλωτα σε επιπλοκές άτομα, σε περίπτωση μόλυνσης (αυτό περιλαμβάνει ανοσολογικές ανεπάρκειες, καρδιοαγγειακές παθήσεις, διαβήτη, χρόνιες πνευμονικές παθήσεις, νεφρική ανεπάρκεια).

Παρακαλούμε για τα παρακάτω

 1. Φοράτε την μάσκα σας για όση ώρα βρισκόμαστε κοντά σας (γραφείο για συνέντευξη, πληρωμή, στο δωμάτιο της θεραπείας). Αν δεν είμαστε παρόν, μπορείτε να βγάζετε την μάσκα σας.
 2. Χρησιμοπoιήστε το απολυμαντικό χεριών κατά την είσοδο σας ή/και πλύνετε τα χέρια σας χωρίς να ακουμπήσετε τίποτα άλλο. Ανοίξτε και κλείστε την βρύση με χαρτί μιας χρήσης που θα πετάξετε στο καλάθι αχρήστων σε όποιο μπάνιο βρίσκεστε.
 3. Φέρτε το χρηματικό ποσό σας ακριβώς ώστε να μην χρειάζεστε ρέστα. Αν πληρώνετε με κάρτα, τότε να ξέρετε ότι το μηχάνημα έχει απολυμανθεί πριν την χρήση του από εσάς.
 4. Μην αγγίζετε τίποτα και να απολυμαίνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση των τηλεφώνων σας ή άλλων προσωπικών ειδών.
 5. Μην έρχεστε με συνοδία, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη.
 6. Μην έρχεστε νωρίς και μην περιμένετε στον χώρο αναμονής. Ελάτε ακριβώς στην ώρα του ραντεβού σας.

Γνωρίζεται για τον χώρο και τους θεραπευτές ότι

 1. Ο χώρος απολυμαίνεται καθημερινά.
 2. Οι πετσέτες είναι μιας χρήσης και πλένονται σε υψηλή θερμοκρασία.
 3. Το χάρτινο σκέπασμα των κρεβατιών είναι μιας χρήσης. Τα κρεβάτια απολυμαίνονται μεταξύτων ραντεβού και ο χώρος αερίζεται πριν και μετά την είσοδο σας.
 4. Το προσωπικό που βρίσκεται στο χώρο, φοράει μάσκα κατά την παρουσία σας και δεν είχεστενή επαφή (≥15 λεπτά σε λιγότερο από 2m) τις τελευταίες 14 ημέρες με ένα άτομο που είχε διαγνωστεί με covid-19 ή παρουσίαζε συμπτώματα που σχετίζονται με τον covid-19

YinYang Clinic

2107700128/ info@yinyang.gr

The risk of spreading covid-19  is still here. To avoid more strict restraint measures, hygiene standards in our clinic are now set at a higher level.

Let us know if

If you present symptoms that could be related to a covid-19 infection (e.g. fever, dry
cough, difficulties breathing).

If you have been in close contact (≥15 minutes at less than 2m) within the last 14 days with a person who was diagnosed with covid-19 or presented symptoms related to covid-19.

If you are vulnerable to complications in case of infection. This includes immune- deficiencies, cardio-vascular diseases, diabetes, chronic lung diseases, kidney insufficiencies.

Please for the following

Wear your mask for as long as we are near you (office for interview, payment, in the treatment room). If we are not present, you can take off your mask.
Use hand sanitizer when you enter and / or wash your hands without touching anything else. Open and close the faucet with disposable paper that you will throw in the trash can in any bathroom you are in.
Bring the right amount of cash so you don’t need change. If you pay by card, then please know that the machine has been disinfected before you use it.
Do not touch or disinfect your hands after using your phones or other personal items.
Do not come with an escort, unless absolutely necessary.
Don’t come early and don’t wait in the waiting area. Come just in time for your appointment.

We inform you that the clinic and the therapists/doctors

Disinfect the clinic daily.
Towels are disposable and are washed at a high temperature.
The paper bed cover is disposable. The beds are disinfected between appointments and the space is ventilated before and after you enter.
Staff in the clinic wears a mask at your presence and have not had close contact (≥15 minutes in less than 2m) in the last 14 days with a person who has been diagnosed with covid-19 or has covid-19-related symptoms.

YinYang Clinic

2107700128/ info@yinyang.gr


YINYANG CLINIC

Asset 1

Καλώς ήρθατε στην YinYang Clinic.
Είμαστε εδώ για εσάς. Οι υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στον χώρο μας ή στο σπίτι σας.

Η ομάδα της YinYang Clinic