Blog

Λίστα

acu.jpg
08/Aug/2020

Πηγή (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5481699/)

Επιδράσεις του βελονισμού στην επιληψία

Η επιληψία είναι μια από τις πιο κοινές νευρολογικές ασθένειες που χαρακτηρίζεται από επιληπτικές κρίσεις και η πρόγνωση της δεν είναι τόσο καλή. Οι Kim et al ανέφεραν ότι ο βελονισμός αναστέλλει τις επιληπτικές κρίσεις αυξάνοντας την έκφραση της γλουταμινικής αποκαρβοξυλάσης. Ο βελονισμός σε σημεία όπως το HT8 μείωνει τη σοβαρότητα των επιληπτικών κρίσεων. Σε περαιτέρω έρευνα, η διέγερση του βελονισμού στο ΗΤ8 κατέστειλε την ενεργοποίηση μικρογλοίας και την έκφραση της προφλεγμονώδους κυτοκίνης, όπως η ιντερλευκίνη (IL) -1β, στον ιππόκαμπο.

Επίδραση του βελονισμού στην εγκεφαλική ισχαιμία 

Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και η απόπτωση από ισχαιμία μπορούν αποτελεσματικά να βελτιωθούν με τον βελονισμό. Ο αυξημένος πολλαπλασιασμός των κυττάρων στον ιππόκαμπο μετά από εγκεφαλική ισχαιμία είναι μια αντισταθμιστική απόκριση στην αυξημένη απόπτωση που προκαλείται από ισχαιμία. Ο βελονισμός στο Zusanil (ST36) και στο HeGu (LI4) παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης μετά από ισχαιμική βλάβη. Η θεραπεία με βελονισμό μειώνει την απόπτωση που προκαλείται από την ισχαιμία και διατηρεί πιθανό θεραπευτικό δυναμικό για ανάρρωση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επίδραση του βελονισμού στην άνοια

Η διέγερση του βελονισμού στο σημείο PC6 είναι αποτελεσματική στην αποκατάσταση χρόνιων ήπιων διαταραχών συμπεριφοράς που προκαλούνται από στρες, όπως εξασθενημένη μάθηση και μνήμη, τη δοκιμή λαβυρίνθου Morris και αυξημένη αντιδραστικότητα ακετυλοχολινεστεράσης στον ιππόκαμπο. Είναι πιθανό ότι ο βελονισμός ως συμπληρωματική θεραπεία μπορεί να βελτιώσει τα χρόνια συμπτώματα έλλειψης μνήμης που προκαλούνται από το στρες τροποποιώντας τον άξονα HPA και μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη των ελλειμμάτων μνήμης σε ασθενείς με νευροεκφυλιστική νόσο.

Επίδραση του βελονισμού στο Παρκινσον

Ερευνητική ομάδα για το Παρκινσον ανέφερε ότι ο βελονισμός βελτιώνει τους ασθενείς με Παρκινσον. Αυτό αναφέρθηκε στο διεθνές ερευνητικό περιοδικό Proteomics το Νοέμβριο του 2008. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι ο ηλεκτροβελονισμός στο σημείο Yanglingquan (GB34) προστατεύει από τη νευρωνική βλάβη. Σε περαιτέρω μελέτες, ο ηλεκροβελονισμός 100-Hz στα σημεία GB34 και GB39 προστάτευσαν σημαντικά τις ντοπαμίνεργικές νευρωνικές ίνες και αποκατέστησαν τη μείωση του COX5b. Επίσης φάνηκε ότι ο βελονισμός με δηλητήριο μελισσών στο σημείο GB34 προστατεύει αποτελεσματικά τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες έναντι της τοξικότητας. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η αυξημένη απελευθέρωση ντοπαμίνης μετά από θεραπεία βελονισμού σε GB34 μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη διαθεσιμότητα ντοπαμίνης στη συναπτική σχισμή. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για ασθενείς με Πάρκινσον.

 

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


stress-acu-1200x783.jpg
08/Aug/2020

Έρευνες δείχνoυν ότι 1-30% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από κάποια μορφή άγχους. Υπάρχουν 13 διαφορετικές υποκατηγορίες των διαταραχών του άγχους που αναφέρονται στο τελευταίο Εγχειρίδιο Διαγνωστικών και Στατιστικών (χρησιμοποιείται από επαγγελματίες του ιατρικού τομέα για τη διάγνωση και τη θεραπεία ψυχολογικών καταστάσεων),  με τα συμπτώματα και τις φυσικές εκδηλώσεις να ποικίλλουν σημαντικά. Τα συμπτώματα που μπορεί να παρουσιάζονται κυμαίνονται από δύσπνοια και διακυμάνσεις στον καρδιακό ρυθμό, μέχρι κρίσεις πανικού, εξάντληση, πονοκεφάλους, πόνο, αϋπνία. Το άγχος είναι μια σύνθετη κατάσταση που αντιμετωπίζεται γενικά με φαρμακευτική αγωγή ή/και με ψυχοθεραπεία.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο βελονισμός είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για το άγχος. Συστηματική ανασκόπηση του 2016 με περισσότερους από 400 τυχαιοποιημένους ασθενείς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “οι επιπτώσεις από τον βελονισμό στη θεραπεία του άγχους αποδείχθηκε ότι είναι σημαντική σε σύγκριση με τις συμβατικές θεραπείες”. Επίσης μεγάλες στις οποίες συμμετείχαν 120 τυχαιοποιημένοι ασθενείς, διαπίστωσαν ότι ο βελονισμός είχε σημαντική επίδραση στη μείωση του άγχους και της κατάθλιψης σε σύγκριση με τη συμβατική θεραπεία που περιλαμβάνει φαρμακευτική προσέγγιση και ψυχοθεραπεία.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), το οποίο αποτελείται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΣΝΣ) και το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ), ρυθμίζει τις εσωτερικές συνθήκες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της ομοιόστασης. Οι πληροφορίες λαμβάνονται από το σώμα και το εξωτερικό περιβάλλον και μια απόκριση παρέχεται είτε από το ΣΝΣ, το οποίο απελευθερώνει διεγερτικά σήματα, είτε το ΠΝΣ που απελευθερώνει σήματα για χαλάρωση. Αυτά τα σήματα κατευθύνουν το σώμα να αντιδράσει με πολύ διαφορετικούς τρόπους, όπως η αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της δύναμης συστολής της καρδιάς ή με τη μείωση της αρτηριακής πίεσης και την επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού. Μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει επίδραση και στα δύο νευρικά συστήματα, όπως αποκαλύπτουν μερικά ακόμα παραδείγματα που παρουσιάζονται παρακάτω.

Ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτρα της ικανότητας του σώματος να αντιμετωπίσει το στρες είναι κάτι που ονομάζεται μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού (HRV). Αντί να χτυπάει σταθερά με τον ίδιο ρυθμό όπως ένας μετρονόμος, η καρδιά αλλάζει τον ρυθμό της με βάση την απόκριση της στο περιβάλλον. Ένα υψηλότερο HRV έχει συσχετιστεί με καλύτερη υγεία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας, με χαμηλά επίπεδα άγχους. Ο βελονισμός έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την ικανότητα του σώματος να αντιμετωπίσει το άγχος μέσω της βελτίωσης του HRV.

Όταν το σώμα βρίσκεται υπό πίεση, μια περιοχή του εγκεφάλου που ονομάζεται υποθάλαμος απελευθερώνει νευροπεπτίδια και έρευνες δείχνουν ότι ο βελονισμός μπορεί να ηρεμήσει αυτήν την απόκριση. Ο βελονισμός έχει επίσης αποδειχθεί ότι αυξάνει την απελευθέρωση ενδορφινών, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των φυσικών και συναισθηματικών αντιδράσεων στο άγχος, όπως ο πόνος, ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η πεπτική λειτουργία. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί βελονισμού έχουν άμεση επίδραση στη μείωση του άγχους.

Αν και υπάρχουν ηθικές και μεθοδολογικές προκλήσεις στο σχεδιασμό μελετών που συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού με τη συμβατική θεραπεία του άγχους, διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο βελονισμός έχει οφέλη στη θεραπεία του άγχους. Μελέτες δείχνουν ότι ο βελονισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τη φαρμακοθεραπεία και συγκρίσιμος με τη ψυχοθεραπεία.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


keto--1200x675.jpg
07/Aug/2020

Χωρίς να γνωρίζω το γιατί, ποτέ δεν πίστεψα στα προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Ποτέ δεν τα αγόρασα. Δεν ξέρω γιατί, προφανώς λόγω ενστίκτου. Νέες έρευνες έρχονται τώρα να δώσουν την απάντηση. Τα ποιοτικά λιπαρά όχι μόνο δεν είναι επιβλαβή για την υγεία, αλλά και δρουν προστατευτικά. Αυτό φαίνεται να υποστηρίζεται από όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα το πανεπιστήμιο Johns Hopkins αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04358835) για την ωφελιμότητα μιας δίαιτας υψηλής σε λιπαρά (κετογονική δίαιτα) σε ασθενής με λοίμωξη COVID-19.

Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη διάρκεια ανάγκης για υποστήριξη από αναπνευστήρα σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Επιπλέον, η μεταβολική κέτωση για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, μειώνει τη συστηματική φλεγμονή, κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να σταματήσει η “καταιγίδα κυτοκινών” στη λοίμωξη COVID-19, η οποία δημιουργεί και τα πιό σοβαρά προβλήματα.

Μια μεγάλη μελέτη (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext) που έλαβε χώρα σε πολλές χώρες, και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet, δείχνει ότι το λίπος δεν σχετίζεται με καρδιακές παθήσεις και πως το κορεσμένο λίπος μερικές φορές μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι δίαιτες με βάση τους υδατάνθρακες σχετίζονται με υψηλή θνησιμότητα, ενώ οι δίαιτες με βάση το λίπος συσχετίζονται με χαμηλότερη θνησιμότητα.

Τι είναι η κετογονική δίαιτα

Είναι η δίαιτα που βασίζεται σε ποιοτικά λίπη (ελαιόλαδο, λάδι ψαριών, σπόρων, λαχανικών), πρωτεΐνες και όχι σε υδατάνθρακες, και έχει αποδειχθεί θετική για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το έντερο και τις αρθρώσεις. Η κετογονική δίαιτα έχει διάφορα στάδια και βαθμούς δυσκολίας, αλλά γενικά πρόκειται για μια διατροφή που στηρίζεται σε υγιή λίπη όπως λάδι καρύδας, αβοκάντο, αυγά, λιπαρά ψάρια, ξηρούς καρπούς, ενώ εξαλείφονται εντελώς τα δημητριακά, η ζάχαρη και τα αμυλούχα λαχανικά όπως το καλαμπόκι και οι πατάτες, με αποτέλεσμα να προωθείται η μεταβολική κέτωση (παραγωγή κετονών) μέσω του ηπατικού μεταβολισμού των λιπαρών οξέων.

Σε προχωρημένο στάδιο η δίαιτα αυτή μπορεί να περιέχει 70% λιπαρά, 25% πρωτεΐνη και 5% υδατάνθρακες. Αρκετά σημαντικά είναι τα Ω3 που μπορεί κάποιος να τα πάρει από τροφές όπως το σκουμπρί, ο σολωμός, η σαρδέλα, ο βακαλάος, τόνος, τα καρύδια, τους σπόρους τσία και το λιναρόσπορο. Επίσης τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται στο λάδι καρύδας, φοινικέλαιο και το γκι και τα μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκονται στα αβοκάντο, τις ελιές και το ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς,

Η απώλεια βάρους είναι δεδομένη, αλλά αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό, είναι ότι αυτό το είδος διατροφής είναι καλό και γιατί μειώνει τη φλεγμονή. Η κετογονική διατροφή αντιμετωπίζει τη φλεγμονή, ενώ η δίαιτα με χαμηλά λιπαρά και υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των τελευταίων δεκαετιών προκαλεί φλεγμονή. Αυτό είναι σκάνδαλο για όλες τις τροφές που έχουν δημιουργηθεί με χαμηλά λιπαρά που πιστεύεται ότι είναι καλές για την υγεία, καθώς επίσης και για τις αρνητικές επιπτωσεις των κακής ποιότητας υδατανθράκων και των γλυκών εν γένει.

Μερικά θετικά της κετογονικής δίαιτας

  • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να ενισχύσει την απώλεια βάρους και ειδικά το κοιλιακό λίπος που ενοχοποιείται για πολλά προβλήματα υγείας (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC538279/) όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, κατάθλιψη κα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που την έχει κάνει διάσημη στον γενικό πληθυσμό.
  • Η κετογονική δίαιτα μειώνει την όρεξή (https://www.nature.com/articles/ejcn201390) πιθανότατα λόγω υψηλής περιεκτικότητάς σε πρωτεΐνες και λιπαρά που οδηγούν στο αίσθημα κορεσμού.
  • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να βελτιώσει τον διαβήτη και την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633336/). Η κετογονική δίαιτα βελτιώνει τη γλυκόζη νηστείας, την ινσουλίνη νηστείας και την απώλεια βάρους, ενώ παρατηρείται βελτίωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη και μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη. Όσοι είναι προδιαβητικοί ή πάσχουν από διαβήτη καλό είναι να εξετάσουν το ενδεχόμενο να την ακολουθήσουν.
  • Η κετογονική δίαιτα μπορεί να βελτιώσει παθολογικές νευρολογικές καταστάσεις όπως η επιληψία και οι διαταραχές της διάθεσης (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3321471/). Είναι γνωστή η ευεργετική δράση της κετογονικής δίαιτας στις επιληπτικές κρίσεις και είναι επίσης πιθανώς ευνοϊκή για άλλες νευρολογικές καταστάσεις και διαταραχές της διάθεσης, το ALS, τις ημικρανίες, το Αλτσχάιμερ και το Πάρκινσον.

Μερικά αρνητικά της κετογονικής

  • Δυσκολία στην εφαρμογή της και μονοτονία. Χρειάζεται ισχυρή θέληση για να αντισταθεί καποιος στους υγιείς εποχιακούς υδατάνθρακες που για παράδειγμα προσφέρουν τα φρούτα, αλλά και στην κοινωνικότητα που προσφέρει ένα “φυσιολογικό” γεύμα με φίλους/οικογένεια. Επίσης αν κάποιος δεν γίνει δημιουργικός και δεν μελετήσει τσελεμεντέδες ειδικούς για την κετογονική δίαιτα, τότε γευστικά μπορεί να υπάρξει ιδιαίτερη μονοτονία.
  • Απώλεια πολλών διατροφικών στοιχείων. Επειδή όλα τα φρούτα (εκτός από ελάχιστα όπως τα μούρα κα. φρούτα του δάσους) και τα αμυλούχα λαχανικά απαγορεύονται στην κετογονική διατροφή, τα οποία περιέχουν υψηλά επίπεδα αντιφλεγμονωδών συστατικών όπως η ρεσβερατρόλη στα κόκκινα σταφύλια, οι πολυφαινόλες στα σκούρα φρούτα, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη, στα κεράσια κτλ. το αποτέλεσμα είναι η πιθανότητα ανεπάρκειας βιταμινών. Ο σωστός σχεδιασμός της δίαιτας μπορεί να προκαλέσει την αποφυγή αυτής της πιθανότητας.
  • Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα είναι συχνή σε αυτή την δίαιτα διότι στο προχωρημένο επίπεδο της έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Βέβαια υπάρχουν λύσεις για αυτό το πρόβλημα.
  • Η «κετο γρίπη». Η «κετο γρίπη»είναι μια δυσάρεστη παρενέργεια που εμφανίζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μερικά συμπτώματα αυτής της κατάστασης είναι οι πόνοι στο σώμα και η υπερβολική κόπωση. Και εδώ υπάρχει λύση.
  • Πιθανότητα υποθυρεοειδισμού. Ο θυρεοειδής πρέπει να παρακολουθείτε για την περίπτωση εμφάνισης υποθυρεοειδισμού.
  • Υπολειπόμενη ανάπτυξη στα παιδιά. Η μειωμένη ανάπτυξη στα παιδιά που ακολουθούν αυστηρή κετογονική δίαιτα, θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη. Όμως αυτή η υπό-ανάπτυξη, πάντα υποστρέφεται μετά το τέλος της κετογονικής δίαιτας και το παιδί ανακτά την φυσιολογική του ανάπτυξη μόλις η δίαιτα επανέλθει σε επίπεδα όπου δεν υπάρχει στέρηση υδατανθράκων.

Οι πρωτόγονοι Εσκιμώοι ελάμβαναν περίπου το 90% των θερμίδων τους από κρέας και λίπος από φώκιες, φάλαινες, καριμπου και ψάρια. Για αυτό και σαν πληθυσμός μπορεί να αναδείξει τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις της δίαιτας χαμηλών υδατανθράκων και υψηλής κατανάλωσης υγιών λιπαρών και ζωικής πρωτεΐνης. Επιστήμονες ανέφεραν ότι οι πρωτόγονοι Εσκιμώοι υπέφεραν από ηπατική διόγκωση και παρόλο που είχαν μια αξιοσημείωτη αντίσταση στην οδοντική τερηδόνα και τις καρδιακές παθήσεις, εμφάνισαν υψηλή συχνότητα αιμορραγικών εγκεφαλικών και το υψηλότερο ποσοστό οστεοπόρωσης στον κόσμο, παρά την κατάποση τουλάχιστον 2.000 mg ασβεστίου καθημερινά από τα κόκκαλα των ψαριών (λόγω της εξαιρετικά υψηλή πρόσληψης πρωτεΐνης προκαλείται απώλεια ασβεστίου στα οστά).

Κετογονική δίαιτα και Ασιατική Ιατρική

Η Ασιατική Ιατρική (ΑΙ) με την σοφία της έχει μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχουν όλες οι γεύσεις και οι τροφές στη διατροφή, σε αναλογίες που εξαρτώνται από την εποχή, την ιδιοσυγκρασία του ατόμου αλλά και την παρούσα κατάσταση. Όλες οι γεύσεις χρειάζονται επειδή ή κάθε μία θα θρέψει και ένα από τα βασικά μας όργανα. Από την άλλη η υπερβολική μακροχρόνια επικράτηση μια γεύσης μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα στο όργανο που την έχει ανάγκη και την μεταβολίζει, κάτι που τελικά θα επηρεάσει όλον τον οργανισμό. Οι υδατάνθρακες από τα δημητριακά και τα γλυκά εν προκειμένου σχετίζονται με το όργανο της Ασιατικής Ιατρικής πι-σπλήνα. Αυτό το όργανο είναι ιδιαίτερα κουρασμένο στους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού λόγω της υπερκατανάλωσης γλυκών, της υπερφαγίας γενικότερα και των συναισθηματικών προβλημάτων.

Αν και η ΑΙ υποστηρίζει πως δημητριακά όπως το σιτάρι, η βρώμη και το ρύζι είναι καλά για την υγεία ταυτόχρονα υποστηρίζει τη χρήση μιας δίαιτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες. Αρχαία κείμενα που αναφέρονται στην «διατροφή του τσι γκονγκ» (εξάσκηση της ζωτικής μας δύναμης) συμβουλεύουν τον περιορισμό των υδατανθράκων και όχι την πλήρη αποχή.

Η ΑΙ στηρίζει την αξία της ζωικής πρωτεΐνης στη διατροφή. Αυτή μπορεί να προέρχεται από κρέας ή όχι (γαλακτοκομικά, αυγά, ψάρι) με την κάθε μια τροφή να έχει την δική της συγκεκριμένη ιδιότητα. Στην Κίνα επικρατεί το ρητό 吃脑补脑, chī nǎo bǔ nǎo που σημαίνει φάε εγκέφαλο για να τονώσεις το εγκέφαλο σου. Αυτό επεκτείνεται σε οποιαδήποτε τροφή και όργανο. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να φάει καρύδια επειδή στο εσωτερικό τους το ήμισυ τους μοιάζει με εγκέφαλο για να τονώσει τον εγκέφαλο ή τα καρότα, που αν κάποιος τα κόψει μοιάζουν με μάτια, για να τονώσει τα μάτια του.

Η δίαιτα αυτή δεδομένου του ότι περιέχει πολλά λιπαρά και πρωτεΐνες είναι δεδομένο ότι θα βοηθήσει τον εγκέφαλο που είναι φτιαγμένος από λιπαρά και πρωτεΐνες ο ίδιος και το νευρικό σύστημα εν γένει, σύμφωνα με την αρχή chī nǎo bǔ nǎo. Επίσης μπορεί να ξεκουράσει τον πι-σπλήνα από τις γλυκές γεύσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει μεταβολική ισορροπία και καθαρισμός του σώματος από υποπροϊόντα. Όμως σύμφωνα με την ΑΙ μια τέτοια δίαιτα δεν θα πρέπει να γίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι θα προκύψουν δυσαρμονίες από την απώλεια γεύσεων και ουσιών καθώς και από την κόπωση που θα δημιουργηθεί στα όργανα που μεταβολίζουν τα λίπη και τις πρωτεΐνες.

Στην Κίνα (τουλάχιστον πριν από 2 δεκαετίες που πήγα για πρώτη φορά) σχεδόν δεν έβρισκε κανείς ζαχαροπλαστεία, διότι οι άνθρωποι δεν έτρωγαν συχνά γλυκά και δεν τα είχαν στην διατροφή τους. Τώρα πλέον δεν συναντώνται συχνά αλλά μπορεί κάποιος να τα βρει και να αγοράσει τις περισσότερες φορές κάκιστης ποιότητας γλυκά. Μαζί με την ατμοσφαιρική ρύπανση, το στρες και την απομάκρυνση από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και διατροφής, αυτά έχουν προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο του καρκίνου, του διαβήτη, της κατάθλιψης και των καρδιοαγγειακών παθήσεων. 

Τέλος να αναφέρουμε πως η ιατρική έρευνα σημειώνει πως η φλεγμονή είναι η βασική αιτία των οξέων και χρόνιων διαταραχών που θα οδηγήσουν σε παθολογικές καταστάσεις. Ο βελονισμός και αρκετά βότανα μειώνουν τη φλεγμονή. Το ίδιο φυσικά κάνει και η σωστή διατροφή. 

Σχόλια

Έμπειρη διαιτολόγος-κλινική διατροφολόγος στην Αμερική αναφέρει πως η κετογονική διατροφή δεν είναι μια διατροφή που μπορεί κάποιος να κάνει για μια ζωή. “Η μεσογειακή διατροφή πιθανός είναι μια από τις καλύτερες επιλογές διατροφής”. Η κετογονική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σταδιακά για την ανακούφιση κυρίως του παγκρέατος αλλά και την ξεκούραση του οργανισμού. Επίσης είναι σχεδόν απαραίτητη σε ανθρώπους που πάσχουν από συγκεκριμένες παθολογικές καταστάσεις.

Τα λιπαρά είναι θετικά για τον οργανισμό και δεν πρέπει να τα αποφεύγουμε και να καταναλώνουμε προϊόντα χαμηλών λιπαρών. Είναι καλό να υπάρχει μετριασμός στην λήψη υδατανθράκων και σχεδόν πλήρης αποχή των γλυκών.

Διαφορετικά στοιχεία της διατροφής μπορεί να επιβαρύνουν διαφορετικά όργανα. Τα λιπαρά συνήθως επιβαρύνουν το ήπαρ και τη χοληδόχο κύστη, οι πρωτεΐνες τα νεφρά και οι υδατάνθρακες το πάγκρεας. Όλα χρειάζονται με μέτρο και το κάθε όργανο θέλει μια περίοδο ξεκούρασης, ειδικά αν πάσχει.

Όπως πολλοί γνωρίζουν το εντερικό μικροβίωμα είναι πολύ σημαντικό για την υγεία. Η κάντιντα ειδικά, απολαμβάνει τα σάκχαρα και τους υδατάνθρακες, ενώ τα bifidus, acidophilus, που είναι τα καλά βακτηρίδια,  απολαμβάνουν τα λαχανικά όταν βρίσκονται στο έντερο. Οπότε η κετογονική δίαιτα ή η δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες, βοηθάει και το μικροβίωμα, βελτιώνοντας έτσι την συνολική υγεία.

DR. IOANNIS DIMITRIOU MD MLCOM PT CCH MSC PHD TCM MSC MHP MIP


Formula-IQ-Banner-4.png

Το άρθρο αυτό έχει σας σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη σωστή χρήση του φθορίου όταν αυτή επιλέγεται (οδοντόκρεμες, τρόφιμα) και όταν δεν επιλέγεται τόσο (νερό).
Το φθόριο βρίσκεται στην φύση και είναι στοιχείο που παίζει ρόλο στην ανάπτυξη των οστών και συμβάλει, όταν λαμβάνεται σε ελάχιστες δόσεις στην πρόληψη της τερηδόνας, αν και είναι αναποτελεσματικό όταν η δόση είναι πολύ μικρή. Πιθανώς  επειδή ούτως ή αλλιώς το καταναλώνουμε, μέσω του πόσιμου νερού και των τροφίμων,  θα μπορούσαμε να βρούμε άλλους τρόπους πρόληψης της τερηδόνας, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν με την υψηλή συγκέντρωση του, ειδικά στα έμβρυα, στα βρέφη και τα παιδιά. Η ανεπάρκεια του φθορίου έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της ανάπτυξης, ενώ η υψηλή πρόσληψη οδηγεί σε πολλά προβλήματα.
Το φθόριο συνδυάζεται με υδροχλωρικό οξύ στο στομάχι για να σχηματίσει υδροφθορικό οξύ (HF). Η διαβρωτική επίδραση του HF στο γαστρικό βλεννογόνο μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά συμπτώματα όπως ναυτία, έμετο, διάρροια και κοιλιακό πόνο. Το φθόριο που συσσωρεύεται στην κυκλοφορία του αίματος, μπορεί να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, τον πλακούντα σε έγκυες γυναίκες, προκαλώντας καρκίνο, γνωσιακά προβλήματα, νευροτοξικότητα, ακόμη και γενετικές ανωμαλίες. Η περίσσεια συστηματικού φθορίου επίσης μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, επειδή προσβάλει το σπλήνα και καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων, που οδηγούν σε μείωση του πληθυσμού και των Τ και Β λεμφοκυττάρων και μείωση της ενεργοποίησής τους.  Η περίσσεια φθοριούχου αυξάνει ακόμη περισσότερο τον υποθυρεοειδισμό επειδή το φθόριο δεσμεύεται με το ιώδιο παρεμποδίζοντας τη σύνθεση των θερεοειδικών ορμονών Τ3 και Τ4. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι το φθόριο επηρεάζει πολλά ένζυμα, συμπεριλαμβανομένων των γλυκολυτικών ενζύμων και των ενζύμων στα οποία υπάρχουν μαγνήσιο και μαγγάνιο, χωρίς να είναι πλήρως κατανοητή η κλινική σημασία της δράσης του φθορίου στα ένζυμα αυτά. Επίσης ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα φθοριομένης οδοντόκρεμας μπορεί να προκαλέσει οδοντική φθορίωση, ειδικά σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών.
Όσον αφορά το νερό, μελέτη του 2019 αναφέρει πως έκθεση σε αυξημένα επίπεδα φθορίου στο νερό συνδέθηκε με μειωμένες πνευματικές ικανότητες. Τα πράγματα ήταν χειρότερα στα παιδιών που έτρωγαν έτοιμες τροφές σε σκόνη κτλ. Μελέτη του 2012 στην Κίνα δείχνει πως η έκθεση σε φθόριο που προέρχεται από την υψηλή συγκέντρωση του στο πόσιμο νερό, έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και στο IQ των παιδιών.
Περίπου 62 εκατομμύρια άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 6 εκατομμυρίων παιδιών, υποφέρουν λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης φθορίου μέσω του ύδατος (Susheela, 1999) και φαίνεται πως οι παρεμβάσεις της συμβατικής ιατρικής στην υψηλή συγκέντρωση του φθορίου είναι ανεπαρκής, λόγω μη διαθεσιμότητας φαρμάκων για θεραπεία. Η πρόσληψη ταμαρίνης (tamarind) που βρίσκεται στους καρπούς του οξυφοίνικα (γηγενές στην τροπική Αφρική) φαίνεται να είναι μια λύση, διότι σε μελέτη του 2002 οδήγησε σε σημαντική αύξηση (P <0,001) στην απέκκριση φθορίου στα ούρα 24ώρου σε σύγκριση με την απέκκριση στην ομάδα ελέγχου. Άρα το φυτό αυτό βοηθά στην πρόληψη αρνητικών επιδράσεων του φθωρίου, ενισχύοντας την απέκκριση φθορίου δια των ούρων. Η επίδραση των δημητριακών στην κατακράτηση φθορίου έχει επίσης μελετηθεί και φάνηκε πως η απέκκριση φθορίου στα ούρα αυξάνεται με την κατανάλωση του ρυζιού. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές μελέτες σχετικά με την επίδραση διαφόρων συστατικών της διατροφής στην κατακράτηση του φθορίου στο σώμα.
Όσον αφορά τις οδοντόκρεμες, η Αμερικανική ακαδημία παιδιατρικής πρότεινε τη χρήση φθοριομένης οδοντόκρεμας σε ποσότητα ίση με το μέγεθος ενός κόκκου ρυζιού, από το πρώτο κιόλας δόντι, ενώ άλλες οδοντιατρικές εταιρείες συστήνουν μη φθοριομένη οδοντόκρεμα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι το φθόριο που χρησιμοποιείται για την οδοντιατρική προφύλαξη παρουσιάζει λίγους κινδύνους εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από την κατάποση τοξικών δόσεων φθορίου λόγω της χρήσης φθοριούχων προϊόντων με ευχάριστη γεύση, που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος δηλητηρίασης από φθόριο. Επιπλέον αν λάβει κάποιος υπόψη τους κινδύνους από την υψηλή συγκέντρωση φθορίου στο αίμα από την κατανάλωση νερού και τροφών, ίσως τελικά δεν αξίζει το ρίσκο. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα κατάλληλα σχήματα ημερήσιας αγωγής με φθοριούχα οδοντόκρεμα και τις επιδράσεις των υπερβολικών δόσεων. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να γνωρίζουν τις πιθανές τοξικές επιδράσεις του φθορίου, εκτός από τις γνωστές προληπτικές επιπτώσεις του φθορίου στην πρόληψη της τερηδόνας.  Οι φροντιστές και οι γονείς των παιδιών πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όταν χρησιμοποιώντας φθοριωμένες οδοντόκρεμες σε μικρά παιδιά, καθώς υπάρχουν πιθανότητες κατάποσης της  οδοντόκρεμας.
Είναι λογικό πως οι μη ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές προκαλούν σύγχυση στους γονείς και τους φροντιστές των παιδιών. Το συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι πως θα πρέπει να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για το φθόριο και την εξεύρεση εναλλακτικών με ελάχιστες ή καθόλου παρενέργειες λύσεων για την πρόληψη της τερηδόνας των δοντιών.
Όσον αφορά την Ασιατική Ιατρική, επειδή σύμφωνα με την Συμβατική Ιατρική το φθόριο σε υψηλές συγκεντρώσεις αλληλεπιδρά άμεσα με τα οστά, μειώνοντας τη δύναμη τους, καταλαβαίνουμε πως το πρόβλημα με το φθώριο είναι σοβαρό. Στην Ασιατική Ιατρική τα οστά είναι το πιο εσωτερικό και πολύτιμο μέρος του σώματος μας, διότι συνδέεται με το σύστημα των νεφρών. Έτσι εξηγούνται και τα σοβαρά προβλήματα που περιγράφονται παραπάνω, που έχουν  να κάνουν με τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, που επίσης συνδέονται με το σύστημα των  νεφρών. Η Ασιάτες Ιατροί που βρέθηκαν στην Αφρική συστήνουν την μάσηση βοτάνων όπως το miswak για την διατήρηση καλής ποιότητας δοντιών, την τόνωση των νεφρών καθώς και την σωστή διατροφή με αποφυγή της ζάχαρης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ http://fluoridealert.org/

 

Πηγές: 

1) Fluoride exposure from infant formula and child IQ in a Canadian birth cohort του περιοδικου Environment International με Impact factor 7.943
2) Developmental Fluoride Neurotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis του περιοδικού Environmental Health Perspectives με Impact factor 8.05
3) Effect of tamarind ingestion on fluoride excretion in humans του περιοδικού European Journal of Clinical Nutrition με Impact factor 3.057

4) Diagnosis and treatment of acute fluoride toxicity του περιοδικού The Journal of the American Dental Association με Impact factor 2,572


brain-meditation-1200x590.png

H εξάσκηση στον διαλογισμό μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο μας. Αυτό οφείλετε στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος γενικότερα.

Η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αλλάζει συνεχώς καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Αυτή η ικανότητα είναι πολύ έντονη στα πρώτα χρόνια της ζωής και αν και παλιά οι επιστήμονες υποστήριζαν ότι χάνεται με την ενηλικίωση, πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει (σχετικά περιορισμένη) ακόμα και μετά την ενηλικίωση.
Λόγω αυτής της ικανότητας, η εγκεφαλική δραστηριότητα που συνδέεται με μια δεδομένη λειτουργία μπορεί να μεταφερθεί σε διαφορετική θέση του εγκεφάλου και να αλλάξουν οι συνάψεις των νευρώνων, να ενισχυθούν ή να εξασθενήσουν.
Ο εγκέφαλος μας, ειδικά αν δεν χρησιμοποιείται, με το πέρας της ηλικίας σταδιακά εκφυλίζεται και υποστρέφει κάτι που φαίνεται και με την μείωση της εγκεφαλικής ουσίας σε εξετάσεις με χρήση μαγνητικής τομογραφίας. Αποτέλεσμα αυτού του εκφυλισμού είναι η γνωσιακή έκπτωση και η άνοια. Η τακτική εξάσκηση στον διαλογισμό μπορεί να αποτρέψει τον εγκεφαλικό εκφυλισμό και να τον κάνει πιο υγιή όπως είναι ένας εγκέφαλος ηλικίας 25 ετών.


YINYANG CLINIC

Asset 1

Καλώς ήρθατε στην YinYang Clinic.
Είμαστε εδώ για εσάς. Οι υπηρεσίες μας είναι εξατομικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά στον χώρο μας ή στο σπίτι σας.

Η ομάδα της YinYang Clinic