Καλώς ήρθατε στο YinYang.gr

 

Το yinyang.gr είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα για την προώθηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής (ΠΚΙ) στην Ελλάδα. Καλούμε όλους εσάς που ασχολείστε με κάποιο από τα πεδία της ΠΚΙ να συμμετέχετε ενεργά στο εγχείρημα αυτό.

 

e-shop - Είσοδος Μέλους

Dear colleagues of Chinese Medicine welcome to the 3rd TCM Congress in Athens 2013!

The Congress will take place from the 19th to the 20th of October 2013; the main themes will be Gynaecology and Diagnosis. The event will be complemented by courses taking place in the period prior to and following the event.
At the same time, on the 18th of October the Hellenic Society of Chinese Medicine (HSCM) will support us in the organisation of a Chinese Medicine Awareness Day, open to the general public.

We are very proud to have with us recognised Greek TCM lecturers and TCM specialists from Europe and America.
The Hellenic Corporation of Chinese Medicine (HCCM) with the support of HSCM, the Confucious Instite Athens, the four Greek TCM schools “Akadimia”, “AOM”, “OM”, “NHS” and YinYang.gr look forward to welcoming both practitioners and students of Chinese Medicine, to meet, learn, be inspired and have an enjoyable experience.

This year’s venue is located in the beautiful grounds of the headquarters of Organization Earth in a suburb of the city of Athens.  Organisation Earth, is a newly-established Greek not-for-profit NGO set up to provide answers to modern social concerns about society and the environment.

We look forward to meeting you there,
 
The Organising Committee of the Athens TCM Congress
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι της Κινεζικής Ιατρικής καλωσορίσατε στο 3ο  Διεθνές Συνέδριο Κινέζικης Ιατρικής το 2013!

Το βασικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 20 Οκτωβρίου, με κυρίως  θέματα τη γυναικολογία και τη διάγνωση στην Κινέζικη Ιατρική. Προ και μετά συνεδριακά σεμινάρια θα εμπλουτίσουν το φετινό Συνέδριο. Ταυτόχρονα με το προ συνεδριακό σεμινάριο στις 18 Οκτωβρίου συνδιοργανώνεται με τον Ελληνικό Σύλλογο Κινέζικης Ιατρικής (ΕΣΚΙ) ημερίδα Κινέζικης Ιατρικής ανοικτή στο ευρύ κοινό.

Είμαστε πολύ υπερήφανοι που και φέτος πάλι είμαστε σε θέση να έχουμε μαζί μας τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές της Κινέζικης Ιατρικής καθώς και σημαντικούς καθηγητές από την Ευρώπη και την Αμερική. Η Ελληνική Εταιρεία της Κινεζικής Ιατρικής (ΕΕΚΙ) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κομφούκιου στην Αθήνα, του ΕΣΚΙ, των τεσσάρων σχολών Κινέζικη Ιατρικής στην Ελλάδα "Ακαδημία", "ΑΟΜ", "OM", "NHS" και την ιστοσελίδα YinYang.gr σας καλούν σε αυτό το συνέδριο να μάθουμε, να εμπνευσθούμε, να απολαύσουμε και να βρεθούμε όλοι μαζί!
Ο συνεδριακό χώρος για το τρέχον έτος είναι ένα πολύ όμορφο μέρος στα προάστια της Αθήνας στην έδρα της οργάνωσης «Γη». Η Οργάνωση Γη είναι μια νεοσύστατη ελληνική μη κερδοσκοπική μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε για να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς που αφορούν στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Καλώς ήρθατε..

Η οργανωτική επιτροπή